Fidelity Fulfilment

Algemene Voorwaarden

NL

Welkom op onze website. Indien u besluit verder te browsen en gebruik te maken van deze website, stemt u ermee in dat u gebonden bent aan de volgende gebruiksvoorwaarden. Deze voorwaarden, samen met ons privacybeleid, bepalen de relatie tussen Fidelity Fulfillment en u met betrekking tot deze website. Als u het niet eens bent met enig onderdeel van deze algemene voorwaarden, gebruik dan onze website niet.

Fidelity Fulfilment NL is een handelsnaam van Make or Buy Groep B.V. in Nederland geregistreerd onder KVK 000033537291.

De termen 'Fidelity', 'Fidelity SCS', 'Fidelity Supply Chain Solutions', 'Make or Buy', 'Make or Buy Fulfilment' of 'ons' of 'wij' verwijzen naar de eigenaar van de website, wiens geregistreerde kantoor is gevestigd aan De Steenbok 26, 5215ME 's-Hertogenbosch, Nederland. De term 'u' verwijst naar de gebruiker of kijker van onze website.

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden:

 • De inhoud van de pagina's van deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en gebruik. Het kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.
 • Deze website maakt gebruik van cookies om het browsegedrag te monitoren. Als u het gebruik van cookies toestaat, kan de volgende persoonlijke informatie door ons worden opgeslagen en gebruikt door derden.
 • Noch wij, noch derde partijen bieden garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, tijdigheid, prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie en materialen die op deze website worden aangeboden voor een bepaald doel. U erkent dat dergelijke informatie en materialen onnauwkeurigheden of fouten kunnen bevatten, en wij sluiten uitdrukkelijk aansprakelijkheid uit voor dergelijke onnauwkeurigheden of fouten voor zover toegestaan door de wet.
 • Uw gebruik van informatie of materialen op deze website is volledig voor eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk zullen zijn. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat producten, diensten of informatie beschikbaar op deze website voldoen aan uw specifieke eisen.
 • Deze website bevat materiaal dat ons eigendom is of aan ons is gelicentieerd. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, de lay-out, de uitstraling en de afbeeldingen. Reproductie is verboden, behalve in overeenstemming met het auteursrecht, dat deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.
 • Alle handelsmerken gereproduceerd op deze website die niet het eigendom zijn van, of in licentie zijn gegeven aan, de exploitant, worden erkend op de website.
 • Ongeautoriseerd gebruik van deze website kan aanleiding geven tot een vordering tot schadevergoeding en/of strafrechtelijke vervolging.
 • Van tijd tot tijd kan deze website ook links bevatten naar andere websites. Deze links worden verstrekt voor uw gemak om verdere informatie te bieden. Ze betekenen niet dat wij de website(s) goedkeuren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte website(s).
 • Uw gebruik van deze website en eventuele geschillen die voortvloeien uit dergelijk gebruik van de website zijn onderworpen aan de wetten van Engeland, Noord-Ierland, Schotland en Wales.

Download Onze Algemene Voorwaarden

Email

Deze boodschap en eventuele bijbehorende bestanden zijn uitsluitend bedoeld voor het gebruik van de persoon of entiteit aan wie het is gericht en kunnen informatie bevatten die vertrouwelijk is, onderworpen is aan auteursrechten of een bedrijfsgeheim vormt.

Elke verzending, verspreiding of ander gebruik van de inhoud van een per e-mail verzonden bericht, of van de daarin opgenomen informatie, door iemand anders dan de persoon voor wie deze e-mail is bedoeld, is ten strengste verboden.

Indien de ontvangen e-mail niet voor u is bedoeld, informeer dan de afzender en verwijder de e-mail van alle computers, evenals het e-mailadres van de afzender als u afzenders automatisch opslaat in uw adresboek.

Hoewel we beveiligingsmaatregelen nemen, is internetverkeer nooit 100% veilig en zijn wij daarom niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor virussen of andere gegevenswijzigingen die kunnen optreden. Het blijft uw eigen verantwoordelijkheid om deze e-mail met bijlagen te scannen op virussen.

UK

Welkom op onze website. Indien u besluit verder te browsen en gebruik te maken van deze website, stemt u ermee in dat u gebonden bent aan de volgende gebruiksvoorwaarden. Deze voorwaarden, samen met ons privacybeleid, bepalen de relatie tussen Fidelity Fulfillment en u met betrekking tot deze website. Als u het niet eens bent met enig onderdeel van deze algemene voorwaarden, gebruik dan onze website niet.

Fidelity Fulfilment is een handelsnaam van Fidelity Supply Chain Solutions Ltd., geregistreerd in Engeland & Wales onder nummer 07473859.

De termen ‘Fidelity’, ‘Fidelity SCS’, ‘Fidelity Supply Chain Solutions’ of ‘ons’ or ‘wij’ verwijzen naar de eigenaar van de website, wiens geregistreerde kantoor is gevestigd aan Unit 1, Orion Close, Mustang Park, Daventry, NN11 8NW.  De term 'u' verwijst naar de gebruiker of kijker van onze website.

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden:

 • De inhoud van de pagina's van deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en gebruik. Het kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.
 • Deze website maakt gebruik van cookies om het browsegedrag te monitoren. Als u het gebruik van cookies toestaat, kan de volgende persoonlijke informatie door ons worden opgeslagen en gebruikt door derden.
 • Noch wij, noch derde partijen bieden garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, tijdigheid, prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie en materialen die op deze website worden aangeboden voor een bepaald doel. U erkent dat dergelijke informatie en materialen onnauwkeurigheden of fouten kunnen bevatten, en wij sluiten uitdrukkelijk aansprakelijkheid uit voor dergelijke onnauwkeurigheden of fouten voor zover toegestaan door de wet.
 • Uw gebruik van informatie of materialen op deze website is volledig voor eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk zullen zijn. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat producten, diensten of informatie beschikbaar op deze website voldoen aan uw specifieke eisen.
 • Deze website bevat materiaal dat ons eigendom is of aan ons is gelicentieerd. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, de lay-out, de uitstraling en de afbeeldingen. Reproductie is verboden, behalve in overeenstemming met het auteursrecht, dat deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.
 • Alle handelsmerken gereproduceerd op deze website die niet het eigendom zijn van, of in licentie zijn gegeven aan, de exploitant, worden erkend op de website.
 • Ongeautoriseerd gebruik van deze website kan aanleiding geven tot een vordering tot schadevergoeding en/of strafrechtelijke vervolging.
 • Van tijd tot tijd kan deze website ook links bevatten naar andere websites. Deze links worden verstrekt voor uw gemak om verdere informatie te bieden. Ze betekenen niet dat wij de website(s) goedkeuren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte website(s).
 • Uw gebruik van deze website en eventuele geschillen die voortvloeien uit dergelijk gebruik van de website zijn onderworpen aan de wetten van Engeland, Noord-Ierland, Schotland en Wales

Download Onze Algemene Voorwaarden

USA

Welkom op onze website. Indien u besluit verder te browsen en gebruik te maken van deze website, stemt u ermee in dat u gebonden bent aan de volgende gebruiksvoorwaarden. Deze voorwaarden, samen met ons privacybeleid, bepalen de relatie tussen Fidelity Fulfillment en u met betrekking tot deze website. Als u het niet eens bent met enig onderdeel van deze algemene voorwaarden, gebruik dan onze website niet.

Fidelity Fulfilment US LLC is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid geregistreerd in de staat Utah, onder EIN 92-2353710.

De termen ‘Fidelity’, ‘Fidelity SCS’, ‘Fidelity Supply Chain Solutions’, ‘Salt Lake Shipping & Fulfilment LLC’, ‘Source Logistics’ of ‘ons’ of ‘wij’ verwijzen naar de eigenaar van de website, wiens geregistreerde kantoor is gevestigd aan 1375 Industrial Road, Salt Lake City 84104, USA.  De term 'u' verwijst naar de gebruiker of kijker van onze website.

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden:

 • De inhoud van de pagina's van deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en gebruik. Het kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.
 • Deze website maakt gebruik van cookies om het browsegedrag te monitoren. Als u het gebruik van cookies toestaat, kan de volgende persoonlijke informatie door ons worden opgeslagen en gebruikt door derden.
 • Noch wij, noch derde partijen bieden garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, tijdigheid, prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie en materialen die op deze website worden aangeboden voor een bepaald doel. U erkent dat dergelijke informatie en materialen onnauwkeurigheden of fouten kunnen bevatten, en wij sluiten uitdrukkelijk aansprakelijkheid uit voor dergelijke onnauwkeurigheden of fouten voor zover toegestaan door de wet.
 • Uw gebruik van informatie of materialen op deze website is volledig voor eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk zullen zijn. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat producten, diensten of informatie beschikbaar op deze website voldoen aan uw specifieke eisen.
 • Deze website bevat materiaal dat ons eigendom is of aan ons is gelicentieerd. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, de lay-out, de uitstraling en de afbeeldingen. Reproductie is verboden, behalve in overeenstemming met het auteursrecht, dat deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.
 • Alle handelsmerken gereproduceerd op deze website die niet het eigendom zijn van, of in licentie zijn gegeven aan, de exploitant, worden erkend op de website.
 • Ongeautoriseerd gebruik van deze website kan aanleiding geven tot een vordering tot schadevergoeding en/of strafrechtelijke vervolging.
 • Van tijd tot tijd kan deze website ook links bevatten naar andere websites. Deze links worden verstrekt voor uw gemak om verdere informatie te bieden. Ze betekenen niet dat wij de website(s) goedkeuren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte website(s).
 • Uw gebruik van deze website en eventuele geschillen die voortvloeien uit dergelijk gebruik van de website zijn onderworpen aan de wetten van Engeland, Noord-Ierland, Schotland en Wales